Beräkning av spelhandicap

YA Cupen Golf 2019 matchspeltävlingar

Beräkning av spelhandicap

Fyrbolltävlingen

 

Tävlingen spelas enligt matchspelsregler i "Regler för Golfspel" som gäller från januari 2016.

 

Beräkning av spelhandicap vid matchspel (ej foursome).

 

Den reducerade spelhandicapen beräknas enligt följande:

Vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90 % av sin spelhandicap som därefter avrundas till närmaste heltal.

Spelaren med högst reducerad spelhandicap får slag motsvarande skillnaden mellan egen reducerande spelhandicap och motspelarens reducerade spelhandicap  Spelaren med lägst reducerat spelhandicap spelar sålunda med 0 i spelhandicap.

 

Slagen läggs ut med början på det hål som har lägst hcp – index.

 

Om spelare med lägst handicap har + hcp, exempelvis +2, blir det för övriga spelare i detta exempel med samma sätt att räkna en höjning.

 

Exempel:

Spelare A1 har spelhandicap 21

Spelare A2 har spelhandicap 32


Spelare B1 har spelhandicap 25

Spelare B2 har spelhandicap 26


Reducering till 90 % av varje spelares spelhandicap ger:

A1 = 18,9 som höjs   till 19

A2 = 28,8 som höjs   till 29

B1 = 22,5 som höjs   till 23

B2 = 23,4 som sänks till 23


Erhållna slag: Spelare A1 har lägst reducerat handicap och sätts till  0.


A1 = 19 - 19 = shcp 0 (spelar på 0 och har inga handicapslag)

A2 = 29 - 19 = shcp 12 (har handicapslag på häl med index 1 t.o.m. 12)


B1 = 23 - 19 = shcp 4 (har handicapslag på hål med index 1 t.o.m.  4)

B2 = 23 -  19 = shcp 4 (har handicapslag på hål med index 1 t.o.m.  4)Singeltävlingen

 

Spelhandicap

 

Den spelare med lägsta spelhandicap får spelhandicap 0 och den andre spelarens spelhandicap reducerat med lägsta spelarens spelhandicap.

 

Exempel:

 

Spelare A1 har shcp 21 

Spelare A2 har shcp 18

Spelare A1 får spelhandicap 3 (21-18) och spelare A2 spelhandicap 0

 

Slagen läggs ut med början på det hål som har lägst index (hcp).

 

Vid särspel utdelas handicapslagen enligt ursprungsmatchen.